јуни 22, 2024

Отворено е првото интернет радио „Свети Дух Македонија“, за ширење на евангелието на љубовта на нашиот Господ Исус Христос.

Проповеди, молитви, исцелување, славење, сведоштва теми од живото слово Исусово.

Господи Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни.

Духот Свети да не облее со љубовта која никогаш не престанува.

Засекогаш Исус. Насекаде Исус. Во секого Исус. Во секое срце Исус.

За слушање на мобилен телефон се инсталира програмата од Store: Listen2My radio и потоа се впишува на претражувањето:

Svetiduhmakedonija